משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי על תכנון, פיתוח והסדרת תשתיות התחבורה הציבורית והאוטובוסים בישראל, תוך הקפדה על בטיחות בדרכים.

להלן מוצג מידע אודות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כגון טלפון, כתובת ופקס של המשרד.

כניסה לאתר הרשמי

משרד התחבורה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מדינת ישראל
קרית הממשלה, רחוב בנק ישראל 5
P.O. Box: 867
ירושלים
91008
IL
טלפון: 02-6663004
פקס: 02-6663005

משרד התחבורה אוטובוסים לוגו